hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

впечатляващи фото-финиши

Съвременните системи за фото-финиш се основават на концепцията за цифрова фотография и Ethernet технологиите.

Някои снимки, при които точността на измерване 1/10000 сек. е решаваща за определяне на победителя:

1. Серия на "Индикар" и разлика от 2/10000 сек. между финиширащите

2. Разликата между лодките е 5/1000 сек.

3. Класиралите се първи и втори са по двама - няма разлика и от 1/10000 сек.

4. Серии "Дeйтона", при разлика 1/10000 сек.

запитване