hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

спортна статистическа телевизионна графика - футбол, баскетбол, атлетика, волейбол

hup-bulgaria ltd. създава статистически системи за пълно информационно обслужване на спорта. Всяка задача се изпълнява в уникален за конкретния спорт вариант, изпълняващ специфичните изисквания на възложителя. Техническото и програмно осигуряване се окомплектова за конкретното състезание. Не се ползват универсални решения, ограничаващи възможностите и функциите на статистиката и нейното представяне в максимално атрактивен и достъпен вид за публиката. Създава се продукт, който позволява едновременно: 1. Публикуване в реално време на резултати, класиране и персонална статистика в Интернет; 2. Изработване на оптимално структуриран печатен материал със същото съдържание - за пишещите журналисти и спортни специалисти; 3. Управляние на електронни табла. 4. Окомплектоване на протоколи за състезанието - дневен бюлетин и финален такъв; 5. Подаване в реално време на визуализирана статистика към коментаторските места (на монитор) 6. Изработване на телевизионна статистическа компютърна графика, съвместима с техническите параметри на конкретната подвижна телевизионна станция (ПТС), изработваща телевизионната продукция. Световната лига по волейбол е наш клиент от 1994 до 2006 г. Това състезание изисква покриване на 6-те елемента, посочени по-горе.

запитване

Нашата ТВ графика от Световната лига по волейбол