hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

ТУРНИРИ и срокове 2018

ТУРНИРИ извън календара на БФЛА и срокове 2018

 • 07.10.2018 - Атлетическа лига GO!KIDS! - краен срок за потвърждение 07.09.2018
 • 11.11.2018 - Атлетическа лига GO!KIDS! - краен срок за потвърждение 11.10.2018
 • 09.12.2018 - Атлетическа лига GO!KIDS! - Финали - краен срок за потвърждение 09.11.2018
 • ЗАЯВКА

  за електронно измерване се пуска в писмен вид на електронен адрес: timingbg@abv.bg до ИНЖ. Атанас Пухалев и до г-н Диян Драшков - БФЛА, с указване на точни данни за издаване на фактура. Посочва се и телефонен номер за връзка с организатора.

  заявка за обслужване не може да бъде правена по-късно от два месеца преди датата на събитието.

  Внимание! Ползването на безжични микрофони по време на състезанията е абсолютно забранено.

  Телефон за контакт: 088 8216647

  Заявката за обслужване не може да бъде правена по-късно от два месеца преди датата на събитието. Изключения не се правят по никакъв повод и цената се променя драстично.

  ВНИМАНИЕ:

  Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, ползвана или публикувана без изричното писмено съгласие на автора!

  запитване