hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

ЗАЯВКА

за електронно измерване се пуска в писмен вид на електронен адрес: timingbg@abv.bg до ИНЖ. Атанас Пухалев и до г-н Диян Драшков - БФЛА, с указване на точни данни за издаване на фактура. Посочва се и телефонен номер за връзка с организатора.

ЗАПЛАЩАНЕ

се извършва по банков път 100% авансово, не по-късно от един месец преди датата на състезанието:

 • Обслужване с фотофиниш: 980.00 лв еднодневен турнир, 1220.00 лв двудневен турнир.
 • Обслужване с фотофиниш и фалстарт: 1360.00 лв еднодневен турнир, 1740.00 лв двудневен турнир.
 • В зависимост от отдалечеността от София и вида обслужване се поемат допълнително от организатора: транспортни разходи, храноден и нощувка на екипа (броят хора зависи също от вида обслужване).

  Телефон за контакт: 088 6315711

  ЗАБЕЛЕЖКА: Цените касаят клубовете, членове на БФЛА. За всички останали са с 35% по-високи.

  ВНИМАНИЕ:

  Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, ползвана или публикувана без изричното писмено съгласие на автора!

  запитване