hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

от тук можете да изтеглите ЗАЯВКА

за електронно измерване. Тя се пуска в писмен вид на електронен адрес: timingbg@abv.bg до ИНЖ. Атанас Пухалев и в БФЛА - до г-н Диян Драшков.

заявка за обслужване не може да бъде правена по-късно от два месеца преди датата на събитието.

Внимание! Ползването на безжични микрофони по време на състезанията е абсолютно забранено.

Благодарение на нееднократната некоректост на няколко атлетически клуба, подчертаваме отново, че заявката за обслужване не може да бъде правена по-късно от два месеца преди датата на събитието. Изключения не се правят по никакъв повод и цената се променя драстично.

ВНИМАНИЕ:

Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, ползвана или публикувана без изричното писмено съгласие на автора!

запитване