hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

ТУРНИРИ и срокове

 • 6 май 2017 - Международен турнир „Хисар” - потвърден
 • 13 май 2017 - Световен атлетически ден и МТ „Младост” - потвърден
 • 14 май 2017 - Международен турнир „Руен” – потвърден
 • 17 май 2017 - 39-ти Международен турнир „Нови звезди” – потвърден
 • 21 май 2017 - Турнир"Ден на спринта" - отменен
 • 11 юни 2017 - МТ ”Вулпев-Бахчеванов” – потвърден
 • 1 юли 2017 - МТ ”Самарско знаме” – пресрочен
 • 8 юли 2017 - МТ "Пловдив" – потвърден
 • ЗАЯВКА

  за електронно измерване се пуска в писмен вид на електронен адрес: timingbg@abv.bg до ИНЖ. Атанас Пухалев и до г-н Диян Драшков - БФЛА, с указване на точни данни за издаване на фактура. Посочва се и телефонен номер за връзка с организатора.

  ЗАПЛАЩАНЕ

  се извършва по банков път 100% авансово, не по-късно от един месец преди датата на състезанието:

 • Обслужване с фотофиниш: 980.00 лв еднодневен турнир, 1220.00 лв двудневен турнир, 1630.00 лв тридневен турнир.
 • Обслужване с фотофиниш и фалстарт: 1360.00 лв еднодневен турнир, 1740.00 лв двудневен турнир, 2210.00 лв. тридневен турнир.
 • В зависимост от отдалечеността от София и вида обслужване се поемат допълнително от организатора: транспортни разходи, храноден и нощувка на екипа (броят хора зависи също от вида обслужване). Настаняването и храненето се обсъждат детайлно с нас.

  Внимание! Ползването на безжични микрофони по време на състезанията е абсолютно забранено.

  Телефон за контакт: 088 6315711

  ЗАБЕЛЕЖКА: Цените касаят клубовете, членове на БФЛА. За всички останали са с 35% по-високи, а

  заявката за обслужване не може да бъде правена по-късно от два месеца преди датата на събитието

  . Изключения не се правят по никакъв повод и цената се променя драстично.

  ВНИМАНИЕ:

  Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, ползвана или публикувана без изричното писмено съгласие на автора!

  запитване