hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

от тук можете да изтеглите ЗАЯВКА

за електронно измерване. Тя се пуска в писмен вид на електронен адрес: timingbg@abv.bg до ИНЖ. Атанас Пухалев и в БФЛА - до г-н Диян Драшков.

Заявка за обслужване се прави не по-късно от 60 дни преди датата на събитието. Потвърждение се изпраща не по-късно от 30 дни преди датата на събитието.

Внимание! Ползването на безжични микрофони по време на състезанията е абсолютно забранено.

Благодарение на нееднократната некоректост на клубовете Берое Стара Загора и Ботев Пловдив, изключения не се правят по никакъв повод и цената се променя драстично.

ВНИМАНИЕ:

Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, ползвана или публикувана без изричното писмено съгласие на автора!

запитване