hup-bulgaria ltd.

information technologies for the sport

ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ

ТУРНИРИ и срокове 2018

 • 13.01.2018 - Международен турнир"Академик" – ПОТВЪРДЕН - ПРОГРАМА
 • 05.05.2018 - Международен турнир „Хисар” - срок за потвърждение 05.04.2018
 • 12.05.2018 - Световен атлетически ден и МТ „Младост” - срок за потвърждение 12.04.2018
 • 13.05.2018 - Международен турнир „Руен” – срок за потвърждение 13.04.2018
 • 19.05.2018 - Международен турнир"Пловдив" - срок за потвърждение 19.04.2018
 • 20.05.2018 - "Атлетиката търси таланти" - зона София - срок за потвърждение 20.04.2018
 • 02.06.2018 - МТ ”Самарско знаме” – срок за потвърждение 02.05.2018
 • 10.06.2018 - МТ ”Вулпев Бахчеванов” – срок за потвърждение 10.05.2018
 • 23.06.2018 - "Атлетиката търси таланти" - финал - срок за потвърждение 23.05.2018
 • ЗАЯВКА

  за електронно измерване се пуска в писмен вид на електронен адрес: timingbg@abv.bg до ИНЖ. Атанас Пухалев и до г-н Диян Драшков - БФЛА, с указване на точни данни за издаване на фактура. Посочва се и телефонен номер за връзка с организатора.

  ЗАПЛАЩАНЕ

  се извършва по банков път 100% авансово, не по-късно от един месец преди датата на състезанието:

 • Обслужване с фотофиниш: 980.00 лв еднодневен турнир, 1220.00 лв двудневен турнир, 1630.00 лв тридневен турнир.
 • Обслужване с фотофиниш и фалстарт: 1360.00 лв еднодневен турнир, 1740.00 лв двудневен турнир, 2210.00 лв. тридневен турнир.
 • В зависимост от отдалечеността от София и вида обслужване се поемат допълнително от организатора: транспортни разходи, храноден и нощувка на екипа (броят хора зависи също от вида обслужване). Настаняването и храненето се обсъждат детайлно с нас.

  Внимание! Ползването на безжични микрофони по време на състезанията е абсолютно забранено.

  Телефон за контакт: 088 6315711

  ЗАБЕЛЕЖКА: Цените касаят клубовете, членове на БФЛА. За всички останали са с 35% по-високи, а

  заявката за обслужване не може да бъде правена по-късно от два месеца преди датата на събитието

  . Изключения не се правят по никакъв повод и цената се променя драстично.

  ВНИМАНИЕ:

  Никоя част от тази страница не може да бъде копирана, ползвана или публикувана без изричното писмено съгласие на автора!

  запитване